x<
Maria Alm - výhled

ZÁKLADNÍ INFORMACE :: PARKOVÁNÍ


             parkování

Pro návštěvníky apartmánů 5/1, 5/2, 5/3 jsou určena následující parkovací místa dle plánku:


  • Ap 5/1 - garáž č.3
  • Ap 5/2 - 3. stání u vjezdu k domu pro byt číslo 5
  • Ap 5/3 - parkoviště u hlavní silnice (pod kopcem - pokud není předem s majitelem apartmánů dohodnuto jinde)

Ap 5/3 - nemá bohužel z důvodu omezeného počtu parkovacích míst umožněno parkování přímo u domu. Po vyložení resp. naložení věcí je nutno využít parkoviště v obci u hlavní silnice (pod kopcem). Na ploše před garážemi platí přísný zákaz stání pro všechna vozidla. Je zde možno pouze zastavit za účelem vyložení a naložení věcí do auta !!!

Prosím o striktní dodržení těchto pokynů pro parkování, aby se předešlo sporům s ostatními návštěvníky domu.